Grafisk illustration af ergonomiske arbejdsstillinger

Ergonomi er et vigtigt begreb, som særligt bruges i relation til arbejdsmiljø og generel trivsel på arbejdspladsen. God ergonomi på arbejdspladsen kan forebygge muskelsmerter, forbedre arbejdsforholdene og dermed også øge produktiviteten blandt medarbejderne. 

God ergonomi er derfor essentielt på enhver arbejdsplads. Men hvad betyder ergonomi egentlig, og hvordan opnår man bedre ergonomi? 

Læs med her og bliv klogere på hvad ergonomi egentlig indebærer. 


Hvad er ergonomi?

Ergonomi kan siges at være en tværfaglig disciplin, hvor man anvender teori og viden indenfor både medicin og psykologi for at forebygge skader - både fysiske og psykiske - på arbejdspladsen. 

Det vil med andre ord sige, at ergonomi er en læren om, hvordan kroppen fungerer under arbejde. Hertil opnår man viden om, hvordan man belaster kroppen mindst muligt under det pågældende arbejde. Dette indbærer et særligt fokus på forebyggelse af skader i forbindelse med eksempelvis muskelarbejde eller dårlige arbejdsstillinger. 

God ergonomi på arbejdspladsen er derfor utroligt vigtigt uanset hvilken branche, der er tale om. 

Ergonomi arbejdsstillinger

Ergonomi handler i høj grad om at forebygge uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, da de kan lede til både ryg- og muskelsmerter. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger kan forekomme på de fleste arbejdspladser på tværs af forskellige brancher. 

Særligt vedvarende arbejde i stillinger, som ikke er normale for kroppens led, er dem, der udgør den største risiko for muskelskader. Dette kan eksempelvis være arbejdsstillinger, hvor man sidder meget på hug, hviler på sine knæ, har løftede arme eller bøjet og vredet nakke og ryg. 

Arbejdsforhold, som indebærer et højt arbejdstempo eller ensformige arbejdsprocesser, kan forværre disse risici. Ligeledes kan disse risici forværres ved statisk muskelarbejde, hvor man spænder sine muskler i længere tid af gangen.

Selvom man hertil kan ledes til at tro, at ergonomi kun er vigtigt på arbejdsplader, hvor der udføres hårdt fysisk arbejde, så er dette ikke tilfældet. Kontorarbejde og andet arbejde, hvor man er stillesiddende og udfører monotont arbejde, kan også have en negativ effekt på musklerne, ad de ikke aktiveres tilstrækkeligt. Derfor bør ergonomi indtænkes på alle typer arbejdspladser.


Ergonomi på arbejdspladsen

Ergonomi på arbejdspladsen er særdeles vigtigt, da det forebygger risikoen for dårligt helbred samt øger trivslen og produktiviteten blandt medarbejderne. 

En ergonomisk arbejdsplads skal være tilpasset de mennesker, som arbejder der. Det betyder, at arbejdspladsen skal imødekomme medarbejdernes fysiske og psykiske behov. 

Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdspladsen skal være indrettet på en sådan måde, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver, uden at de bliver overbelastet. Dette indebærer blandt andet, at der skal være tilstrækkelig plads til at kunne bevæge sig frit omkring, såvel som at der skal være nok plads til eventuelle arbejdsredskaber. 


Ergonomiske hjælpemidler

For at skabe god ergonomi på arbejdspladsen, kan det være fordelagtigt at benytte sig at nogle ergonomiske hjælpemidler. Ergonomiske hjælpemidler kommer i mange varianter afhængigt af, hvilket type arbejde der er tale om. 

Er der eksempelvis tale om kontorarbejde, hvor medarbejderen udsættes for meget stillesiddende arbejde, bør arbejdsgiveren sørge for gode ergonomiske møbler. Dette kan eksempelvis være møbler såsom hæve/sænkeborde og nogle ordentlige kontorstole

Med hæve/sænkeborde får medarbejderne mulighed for at variere sine arbejdsstillinger og -bevægelser i løbet af dagen ved at skifte mellem at sidde og stå. På denne måde bliver de forskellige muskelgrupper aktiveret. 

En ergonomisk kontorstol kan understøtte medarbejderens behov for ekstra støtte og en varierende siddestilling i løbet af dagen. Her er det vigtigt med en kontorstol, som blandt andet kan indstilles efter medarbejderens højde, så de har bedst mulige forudsætninger for en komfortabel siddestilling. Det vil sige, at du med både et hæve/sænkebord og en ergonomisk kontorstol kan variere din arbejdsstilling efter behov, så du opnår den optimale komfort i løbet af dagen.

Er der i stedet tale om arbejde, hvor medarbejderen er meget gående eller stående, bør arbejdsgiveren sørge for eksempelvis gummimåtter ved gangarealer, arbejdsstationer og lignende, da disse kan mindske risiko for at der opstår overbelastning i knæ, hofte og ryg. Medarbejdere med meget gående og stående arbejde bør også huske at holde pauser med jævne mellemrum for at hvile muskler og led.